Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

เมนูหลัก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรากริ่งชินสีห์ทันโตเสฏโฐ (พระมีผงฟันในหลวง) ปี2533 เนื้อเงิน

กริ่งชินสีห์ทันโตเสฏโฐ (พระมีผงฟันในหลวง) ปี2533 เนื้อเงิน
รหัสสินค้า : 59-10-0009
ชื่อสินค้า : กริ่งชินสีห์ทันโตเสฏโฐ (พระมีผงฟันในหลวง) ปี2533 เนื้อเงิน
====>

กริ่งชินสีห์ทันโตเสฏโฐ (พระรุ่นเดียวที่มีผงฟันในหลวง) ปี2533 

เนื้อเงิน   องค์นี้ 1 ใน 1,999 องค์ครับ

 


กริ่งทันโต เนื้อทองคำ+เงิน+นวะ สร้างเนื้อละ 1,999 องค์

(จากหนังสือการจัดสร้างพระกริ่งทันโตฯ คณะทันตแพทย์จุฬาฯ)

...มีผงฟันในหลวง....ผงจิตรลดา....สังฆราชญาณสังวรเป็นประธานจัดสร้าง....พระเทพเสด็จเททอง....

 

ความเป็นมาในการจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.    

    ศ. ท.ญ. ท่านผู้หญิง  เพ็ชรา เตชะกัมพุช  ยินดีที่มอบชิ้นส่วนพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙   ชิ้นส่วนพระทนต์องค์กรามน้อยบนซึ่งแตกบิ่นออกมา    พร้อมทั้งวัสดุต่างๆ ที่ใช้ทำพระทนต์   ตลอดจนครอบทองที่เคยทำพระทนต์ไว้  ให้แก่คณะทันตแพทย์เพื่ออัญเชิญเป็นองค์ประกอบหลักของพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. ที่จะจัดสร้าง   จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โดยกราบพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลมีใจความว่า ? เรื่องที่ข้าพพระพุทธเจ้าจะกราบบังคมทูล  ข้าพพระพุทธเจ้ามิทราบด้วยเกล้าฯ ว่าจะเป็นการบังควรหรือไม่   ถ้าไม่เป็นการบังควรข้าพพระพุทธเจ้ากราบพระบาทขอพระราชทานอภัย   เนื่องด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  จะมีอายุครบ ๕๐ ปี  ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ นี้   คณะฯ ดำริจะจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และศิษย์เก่าทุกคนมีไว้ สักการะบูชา   แต่เนื่องด้วยเป็นทันตแพทย์  องค์ประกอบหลักสิ่งใดคงไม่ดีเท่าพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ซึ่งเป็นที่รักและเทิดทูลสูงสุดของเหล่าข้าพระพุทธเจ้า จึงใคร่ขอพระราชทาน

? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนิ่งอยู่สักครู่ แล้วจึงทอดพระเนตรชิ้นส่วนพระทนต์พร้อมกับทรงรับสั่งว่า    

? เท่าใดจึงจะพอ จะทำพระกี่องค์จะได้ทั่วถึง กันหรือ ?                 และทรงรับสั่งต่ออีกว่า 

? ทุกอย่างอยู่ ที่ศรัทธา  ถึงจะมีหรือไม่มีพระทนต์ก็คงไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าศรัทธาก็ยินดีให้  ขอเพียงให้อาจารย์และทันตแพทย์ทุกคนเป็นคนดี และช่วยสั่งสอนศิษย์และคนอื่นให้เป็นคนดีต่อไป ?

ศ. ท.ญ. ท่านผู้หญิง  เพ็ชรา เตชะกัมพุช  เมื่อได้ยินพระราชกระแสรับสั่งของพระองค์ท่าน    ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและสำนืกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวที่มีต่อคณาจารย์และศิษย์เก่าทันตแพทย์เป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีพระเมตตาพระ ราชทานพระทนต์    เพื่อการจัดสร้างพระครั้งนี้จากพระราชกระแสรับสั่งแสดงว่าพระองค์ท่านทรงนึก ถีงบ้านเมืองทุกขฃระ   ทรงต้องการให้ทุกคนเป็นคนดี  บ้านเมืองจะได้มีคนดีมากๆ   เพื่อนำชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป   ด้วยเหตุนี้  พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. ทุกองค์จึงมีคำว่า ? ทนฺโต  เสฏฺโฐ  ? ซึ่งแปลว่า ?ฝึกตนได้ประเสริฐ ?  โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก     ได้ทรงเมตตาประทานตามกระแสพระราฃดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว