Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

เมนูหลัก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเราเหรียญนวมหาราช ปี2530

เหรียญนวมหาราช ปี2530

เหรียญนวมหาราช ปี2530

เหรียญ นวมหาราช  ปี 2530 หนัก 15 กรัม

ฉลอง 5 รอบ ในหลวง ปี 2530 กระทรวงมหาดไทยจัดสร้าง พุทธาภิเษกวัดพระแก้ว

เหรียญ นวมหาราช รุ่น 5 รอบ ในหลวง (60พรรษา) ปี 2530 พุทธาภิเษกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

มีรูป 9 มหาราช ตามลำดับดังนี้

1 พระเจ้าพรหมมหาราช
2 พระเจ้าเม็งรายมหาราช
3 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
4 พระนเรศวรมหาราช
5 พระนารายณ์มหาราช
6 พระเจ้าตากสินมหาราช
7พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1)
8 พระปิยะมหาราช (ร.5)
9 ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช(ร.9)

เกจิอาจารย์ที่พุทธาภิเษกหมู่ เจริญพระพุทธมนต์ เกือบ 80 รูป ขอเอ่ยชื่อเป็นตัวอย่างดังนี้
1 สมเด็จพระสังฆราช(วาส) วัดราชบพิตรฯ
2 สมเด็จพระญาณ สังวร วัดบรวนิเวศวิหาร
3 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพยา
4 สมเด็จพระวันรัด วัดโสมนัสวีหาร
5 สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคา
6 พระพรหมคุณาภรณ์ (สมเด็จพุฒาจารย์เกี่ยว)วัดสระเกศ
7 พระมหาวีระ ถาวะโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)
8 พระอาจารย์ ชื้น พุทธสาโร วัดญาณเสน
9 พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง
10 พระอุดมสังวรเถร (ล.พ.อุตตะมะ) วัดวังค์วิเวการาม
11 พระครูฐาปนกิจสุนทร (ล.พ.เปิ่น) วัดบางพระ
12 พระครูปริมานุรักษ์ (ล.พ.พูล) วัดไผ่ล้อม
13 หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก
14 พระครูเกษมธรรมนันท์ (ล.พ.แช่ม) วัดดอนยายหอม
15 หลวงพ่อ ไสว วัดปรีดาราม

เหรียญนวมหาราช จัดสร้างโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530

มีพิธีปลุก เสกอธิษฐานจิตที่ยิ่งใหญ่ เกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธีเกือบ 80 รูป อาทิ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธฯ, สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหารฯ, สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา, สมเด็จพระวันรัต วัดโสมนัสราชวรวิหาร, สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคา, พระพรหมคุณาภรณ์(สมเด็จพุฒาจารย์เกี่ยว) วัดสระเกศ, พระมหาวีระ ถาวโร(ลพ.ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง), พระอาจารย์ ชื้น พุทธสาโร วัดญาณเสน, พระครูสันติวรญาณ(สิม) วัดถ้ำผาปล่อง, พระอุดมสังวรเถร(ลพ.อุตตมะ) วัดวังวิเวการาม, พระครูฐาปนกิจสุนทร(ลพ.เปิ่น) วัดบางพระ, พระครูปริมานุรักษ์(ลพ.พูล) วัดไผ่ล้อม, หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก, พระครูเกษมธรรมนันท์(ลพ.แช่ม) วัดดอนยายหอม, ลพ.ไสว วัดปรีดาราม

ตัวเหรียญเป็นทรงห้าเหลี่ยมชะลูด ขนาด 1.7 X 3.5 c.m.
ด้าน หน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ด้านหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับบรรพมหาราชกษัตริย์ไทย รวมเป็นมหาราช ๙ พระองค์ (นวมหาราช)

1. พระเจ้าพรหมมหาราช
2. พญาเม็งรายมหาราช
3. พระเจ้ารามคำแหงมหาราช
4. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
6. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
7. สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑
8. สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕
9. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙


บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน