Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


เหรียญในหลวง ทรงผนวช ปี 2550 รุ่นบูรณะเจดีย์ มี 5 ชนิด

เหรียญในหลวง ทรงผนวช ปี 2550 รุ่นบูรณะเจดีย์ มี 5 ชนิด

เหรียญในหลวง ทรงผนวช ปี 2550 รุ่นบูรณะเจดีย์ มี 5 ชนิด

เหรียญในหลวง ทรงผนวช ปี 2550 รุ่นบูรณะเจดีย์ (ข้อมูลเปิดเผยที่ชัดเจน มี 5 ชนิดครับ)  ออกโดยวัดบวรนิเวศวิหาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา (ทั้งหมดได้จากเพื่อนๆ พี่ๆ ที่รักใคร่ แบ่งให้มาครอบครองครับ)

เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550   

   เหรียญทรงผนวช เนื้อทองคำ รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 น่าสะสมเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง เพราะหายากมากครับตอนนี้

 วัตถุประสงค์การจัดสร้างเหรียญทรงผนวช ปี 2550

    1. เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ วัดบวรนิเวศวิหารสร้าง
        เหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึกเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยมีข้อความด้านหลังเหรียญว่า "เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์
      ทอง บวรนิเวศ ๒๙ สิงห์ ๒๕๐๘ ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา"

    2. เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ที่ทรงดำรงมั่นพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพระราชประเพณีในการออก
        ทรงพระผนวชอันสืบเนื่องมาแต่บรรพกาล
    3. เพื่อเป็นอนุสรณ์สิ่งมงคลสักการะของพสกนิการพุทธศาสนิกชนในการที่พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงพระคุณอัน
        ประเสริฐ ผู้ทรงเป็นอัครพทุธศาสนูปถัมภก เสด็จออกพรงพระผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
    4. เพื่อเป็นอนุสรณ์ และปฏิการะสมนาคุณผู้บริจาคสมทบบูรณปฏิสงขรณ์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
        ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
    5. เพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะอนุสรณ์ ของพสกนิกรพุทธศาสนิกชนขะได้มีเหรียยญพระรบรมรูปทรงพระผนวชเป็น      ที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เหรียญทรงผนวช จำนวนที่จัดสร้าง 

  1 เนื้อทองแดง ขนาด 8 ซม                     สร้าง 2,000 เหรียญ
  2 เนื้อทองคำ ขนาด 3 ซม. นน.~ 25 g      สร้าง 2,500 เหรียญ
  3 เนื้อเงิน ขนาด 3 ซม.                           สร้าง 5,000 เหรียญ
  4 เนื้อนวโลหะ ขนาด 3 ซม.                     สร้าง 2,589 เหรียญ
  5 เนื้อทองแดง ขนาด 3 ซม.                    สร้าง 1,890,000 เหรียญ


 

  

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน