Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

เมนูหลัก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเราพระกริ่งศรีศากยะมุนี วัดสุทัศน์ อปร. ปี 2521

พระกริ่งศรีศากยะมุนี วัดสุทัศน์ อปร. ปี 2521 ทองคำ เงิน นวะ ทองหนัก 18.7 กรัม

พระกริ่งศรีศากยะมุนี  วัดสุทัศน์ อปร. ปี 2521  ทองคำ  เงิน นวะ   ทองหนัก 18.7 กรัม

....ในหลวงเททอง....

พระกริ่งศรีศากยะมุนี  วัดสุทัศน์ อปร. ปี 2521  ทองคำ  เงิน นวะ  เลข 461  ทองหนัก 18.7 กรัม

สำหรับพิธีปลุกเสก ได้เชิญเกจิในยุคนั้นได้มากมายอาทิเช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี และในหลวงทรงเสด็จเททอง น่าเก็บมากนะครับ

พระปรมาภิไธยอย่างย่อ

พระปรมาภิไธย หมายถึง พระนาม สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

พระมหากษัตริย์ทรงมีพระ ปรมาภิไธยอย่างเต็ม ซึ่งสมณชีพราหมณาจารย์ เสนามาตย์ราชบัณฑิตช่วยกันผูกเป็นอักษรลักษณ์แสดงอรรถ และจารึกไว้ใน พระสุพรรณบัฏ สำหรับรับการทูลเกล้าฯ ถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ส่วนพระปรมาภิไธยอย่างย่อ คือคำนำพระนามอาจเปลี่ยนไป เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ต่อด้วยพระนามเดิมแล้วตัดคำสร้อยพระนามออกไป และ อักษรพระปรมาภิไธยย่อ (๓ อักษร) อักษรแรก จะต่างกันตามพระนามของแต่ละรัชกาล ส่วน ๒ อักษรหลัง คือ "ปร" หมายถึง ปรมราชาธิราช หรือ บรมราชาธิราช คือ หมายถึง "มหาราชผู้ยิ่งใหญ่"

รัชกาลที่๑ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "จปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถบรมราชาธิราช

รัชกาลที่๒ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อว่า "อปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอิศรสุนทรบรมราชาธิราช

รัชกาลที่๓ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "จปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฎาบดินทรบรมราชาธิราช

รัชกาลที่๔ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "มปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎบรมราชาธิราช

รัชกาลที่๕ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "จปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์บรมราชาธิราช

รัชกาลที่๖ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อว่า "วปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธบรมราชาธิราช

รัชกาลที่๗ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "ปปร" หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก บรมราชาธิราช

รัชกาลที่๘ มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "อปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลบรมราชาธิราช

รัชกาลที่๙ พระ ปรมาภิไธยตามจารึกพระสุพรรณบัฏ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว่า "ภปร" หมายถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชาธิราช

ที่มา...คมชัดลึก

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน